Akcelerator Megrima

Krótko o postaci:

Zaklęcie, którego Spelter użył przeciwko Cardingowi.

Książki powiązane z postacią: