Nie dotykać!


przycisk końca świata

Argavisti, generał

Krótko o postaci:

Dowódca efebiańskiego wojska, które brało udział w ekspedycji odwetowej, która przypłynęła na brzeg Omni z zamiarem jej zdobycia. Miał to być odwet za podstępny atak Omnian na Efeb pod przywództwem Vorbisa.
Generał uważał, że to on jest dowódcą wyprawy. Choć bowiem nie dysponował większością okrętów, to mścił się za atak na Efeb.

Książki powiązane z postacią: