Nie dotykać!


przycisk końca świata

Borvorius, imperator

Krótko o postaci:

Dowódca tsortiańskiego wojska, które brało udział w wyprawie odwetowej na Omnię.
Uważał, że to on jest dowódcą wyprawy, gdyż dysponował największą ilością okrętów.

Książki powiązane z postacią: