Expletius

Krótko o postaci:

Filozof efebiański. Udowodnił, że Dysk ma dziesięć tysięcy mil średnicy.

Książki powiązane z postacią: