Zobacz w galerii:

Niezwykłe akwarele w zeszycie ...

Notatki AdiFitri Ahmad...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Febrius

Krótko o postaci:

Filozof efebiański, który wykazał, że światło przemieszcza się z prędkością mniej więcej taką jak dźwięk. Uczynił to ustawiając o świcie wzdłuż całego kraju niewolników o szybkiej reakcji i donośnych głosach.

Książki powiązane z postacią: