Zobacz w galerii:

konkurs odbył się po premierze...

Prace z konkursu o Niucha...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Grido

Krótko o postaci:

Efebiański filozof, który napisał Mechanikę. Można tam było znaleźć między innymi zasady przekładni i teorię rozszerzania się wody.

Książki powiązane z postacią: