Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Hierarch

Krótko o postaci:

Efebiański filozof, który napisał Teologie.

Książki powiązane z postacią: