Ishkible

Krótko o postaci:

Jeden z proroków kościoła omniańskiego, który jednym gestem odpędził złe moce.

Książki powiązane z postacią: