Zobacz w galerii:

Podcasty i inne formy audio-wi...

Recenzje wideo...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Legibus

Krótko o postaci:

Efebiański filozof. Pierszy jakiego spotkał Brutha. Mieszkał w beczce, w której miał saunę. Napisał Geometrie.

Książki powiązane z postacią: