Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Preptil, brat

Krótko o postaci:

Nauczyciel muzyki w Cytadeli. Postarał się, aby Brutha dostał dyspensę od śpiewania w chórze. Określił jego głos jako "przywodzący na myśl rozczarowanego sępa, który za późno dotarł do zdechłego osła".

Książki powiązane z postacią: