Treem

Krótko o postaci:

Biskup, archiwista Cytadeli.

Książki powiązane z postacią: