Nie dotykać!


przycisk końca świata

Ungulant, św

Krótko o postaci:

Pustelnik mieszkający na pustyni między Efebem a Omnią. Mieszkał na kole umieszczonym na wysokim drągu. Naprawdę nazywał się Sevrian Wectorius Ungulant. To jego inicjały zadecydowały o jego karierze zawodowej. Był pustelnikiem samoukiem. Dotrzymywał mu towarzystwa wymyślony przyjaciel Angus.

Książki powiązane z postacią: