Nie dotykać!


przycisk końca świata

Plac Żalów

Krótko o postaci:

Plac przed Wielką Świątynią w Cytadeli. Jest kwadratem o boku ponad stu sążni. Codziennie przechodzą tamtędy tysiące pielgrzymów.

Książki powiązane z postacią: