Kwizycja

Krótko o postaci:

Organizacja wewnątrz kościoła omniańskiego, której zadaniem było tępienie herezji. Robiono to na wiele wymyślnych sposobów, których wspólną cechą było zadawanie bólu.
Przywódcą Kwizycji był diakon Vorbis.

Książki powiązane z postacią: