Ruch Żółwia

Krótko o postaci:

Tajne stowarzyszenie w Omni, które zaprzeczało oficjalnej doktrynie, że świat jest kulą. Utrzymywało, że świat jest posadowiony na grzbiecie ogromnego żółwia. Ich inspiracją była książka Didactylosa Żółw się rusza. Ruch był uznany przez kościół omniański za heretycki i był tropiony przez Kwizycję. Niektórzy członkowie ruchu ponieśli śmierć męczeńską, między innymi brat Sasho i generał Fri'it.

Książki powiązane z postacią: