Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Księga Proroka Ceny

Krótko o postaci:

Jedna z religijnych ksiąg kościoła omniańskiego.

Książki powiązane z postacią: