Zobacz w galerii:

Podcasty i inne formy audio-wi...

Recenzje wideo...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Piekarz

Krótko o postaci:

Mieszkaniec Lancre, członek Lancrańskiego Zespołu Tańca Morris. Z zawodu był tkaczem.

Książki powiązane z postacią: