Nie dotykać!


przycisk końca świata

Prawdziwa, Autentyczna Podmokłogórska Rosa

Krótko o postaci:

Trunek produkowany przez G.S.P. Dibblera. Jeśli wierzyć informacji na etykiecie, miała sto pięćdziesiąt procent.

Książki powiązane z postacią: