śledzący lemat

Krótko o postaci:

Zwierzę żyjące tylko w dwóch wymiarach, pożerające matematyków.

Książki powiązane z postacią: