Jak zabijać insekty

Krótko o postaci:

Książka autorstwa Humtulipa, ma dwa tysiące stron i jest w zbiorach biblioteki Niewidocznego Uniwersytetu. Posłużyła Bibliotekarzowi do ogłuszenia funkcjonariusza Cuddy'ego.

Książki powiązane z postacią: