świat dysku

Pogodynka


Berilia

Krótko o postaci:

Jeden z czterech słoni podtrzymujących Dysk.

Książki powiązane z postacią: