kneetop

Krótko o postaci:

Podróżny komputer druidów, rodzaj przenośnego kamiennego kręgu.

Książki powiązane z postacią: