cmentarz za Świątynią Pomniejszych Bóstw

Krótko o postaci:

Tradycyjne miejsce pochówku strażników miejskich, między innymi funkcjonariusza Cuddy'ego.

Książki powiązane z postacią: