Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Hala Twarzy

Krótko o postaci:

Sala w Gildii Błaznów i Trefnisiów, gdzie są przedstawione charakteryzacje wszystkich żyjących i zmarłych członków gildii.

Książki powiązane z postacią: