Hala Twarzy

Krótko o postaci:

Sala w Gildii Błaznów i Trefnisiów, gdzie są przedstawione charakteryzacje wszystkich żyjących i zmarłych członków gildii.

Książki powiązane z postacią: