Nie dotykać!


przycisk końca świata

Morporska Droga

Krótko o postaci:

Ulica w Ankh-Morpork, przy której znajduje się skład przyszłej wieprzowiny.

Książki powiązane z postacią: