Pod Łbem Trolla

Krótko o postaci:

Gospoda na Mrokach. Na szyldzie była prawdziwa głowa trolla.

Książki powiązane z postacią: