Wieża Sztuk

Krótko o postaci:

Podobno najstarsza budowla na Dysku. Znajduje się na terenie Niewidocznego Uniwersytetu. Ma osiemset stóp wysokości. Wewnątrz są spiralne schody, które nie są kompletne i wejście na górę nie jest bezpieczne. Dlatego budynek jest wykorzystywany sporadycznie, jedynie jako sceneria jakichś heroicznych czynów, jak choćby ratowanie świata przed potworami z Piekielnych Wymiarów. Ten względny spokój spowodował, że szczyt wieży stał się swoistym ekosystemem, gdzie wśród miniaturowego lasu wyewoluowały różne gatunki żuków i drobnych ssaków, a także duża ilość kruków.

W "Blasku Fantastycznym" autor podał, że Wieża Sztuk ma 8888 stopni, ale potem chyba wydało mu się to przesadą (daje to około 16000 metrów wysokości) i w "Czarodzicielstwie" jest podana wysokość 800 stóp, czyli około 250 metrów. Obie te wartości są nie do pogodzenia, bo wtedy stopnie musiałyby mieć wysokość 2,7 cm.

Książki powiązane z postacią: