Nie dotykać!


przycisk końca świata

Cztery Wielkie Rogi

Krótko o postaci:

Zastępca szambelana w Zakazanym Mieście. Po nieoczekiwanym awansie na szambelana do jego obowiązków należało także kosztowanie potraw.

Książki powiązane z postacią: