Cztery Wielkie Sandały

Krótko o postaci:

Członek Czerwonej Armii należący do klasy pung. Świadek pojawienia się Rincewinda w Imperium Agatejskim.

Książki powiązane z postacią: