Zobacz w galerii:

Terry opowiada o premierach i ...

Terry o swoich książkach...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Jedna Wielka Rzeka

Krótko o postaci:

Gwardzista z Zakazanego Miasta, który przyłączył się do Srebrnej Ordy. Był wielki i powolny. Nie został zapaśnikiem tsimo, bo odpadł na teście na inteligencję.

Książki powiązane z postacią: