Zobacz w galerii:

Niezwykłe akwarele w zeszycie ...

Notatki AdiFitri Ahmad...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Kwiat Lotosu

Krótko o postaci:

Córka Dwukwiata, siostra Pięknego Motyla, czerwonoarmistka, jej widok za każdym razem robił duże wrażenie na Rincewindzie, przywołując myśli o ziemniakach.

Książki powiązane z postacią: