Piękny Motyl

Krótko o postaci:

Córka Dwukwiata, członek Czerwonej Armii, nieufna i podejrzliwa.

Książki powiązane z postacią: