Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Piękny Motyl

Krótko o postaci:

Córka Dwukwiata, członek Czerwonej Armii, nieufna i podejrzliwa.

Książki powiązane z postacią: