Zobacz w galerii:

Figurki i konstrukcje Lego stw...

Lego z kolekcji Uuu!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Szalony Biskup Pseudopolis

Krótko o postaci:

Zginął w łaźni z ręki Małego Willie'ego.

Książki powiązane z postacią: