Wielki Mur

Krótko o postaci:

Budowla wzniesiona przez pierwszego cesarza Imperium Agatejskiego. Mur otacza szczelnie całe Imperium. Oficjalnie ma bronić mieszkańców przed mieszkającymi poza Imperium upiorami. Faktycznie ma izolować Imperium od reszty świata i zapobiegać ucieczkom Agatejczyków. Mur zwykle ma około dwudziestu stóp wysokości i jest gładki po wewnętrznej stronie. Ciągnie się wzdłuż brzegów rzek, przez nagie pustynie, a nawet na krawędziach stromych urwisk. Na wyspach, takich jak Tingling czy Bhangbhangduc, stoją podobne mury, będące metaforycznie tym samym Wielkim Murem.

Książki powiązane z postacią: