Zakazane Miasto

Krótko o postaci:

Siedziba cesarza Imperium Agatejskiego, znajduje się w centrum stolicy Hunghung. Jest otoczone murem wysokości czterdziestu stóp, prowadzące doń bramy są wykute z mosiądzu.

Książki powiązane z postacią: