sikający pies

Krótko o postaci:

Piktogram, który w języku agatejskim jest odpowiednikiem wykrzyknika.

Książki powiązane z postacią: