Nie dotykać!


przycisk końca świata

Artaud, hrabia

Krótko o postaci:

Postać z opery La Triviata (baryton).

Książki powiązane z postacią: