Clamp, pani

Krótko o postaci:

Kucharka pracująca w Operze.

Książki powiązane z postacią: