Zobacz w galerii:

Miniatura budowanego na potrze...

Trollowy most w miniaturze...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Spiżowy Psepha

Krótko o postaci:

Smok K!sadry o brązowozłotych skrzydłach i końskiej głowie.

Książki powiązane z postacią: