Tkacz, Jarge

Krótko o postaci:

Mieszkaniec Lancre, któremu Babcia Weatherwax wyleczyła bolący kręgosłup.

Książki powiązane z postacią: