Zobacz w galerii:

Dyskowe kolaże francuskiego ar...

Kolaże Mr Graviera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Venturi, madame

Krótko o postaci:

Nauczycielka śpiewu w Quirmskim Konserwatorium. Uczyła się u niej Christine.

Książki powiązane z postacią: