Burzowa piosenka

Krótko o postaci:

Opera napisana przez Waltera Plinge.

Książki powiązane z postacią: