Magiczne piccolo

Krótko o postaci:

Opera wystawiana niegdyś w ankh-morporskiej Operze.

Książki powiązane z postacią: