świat dysku

Pogodynka


Oś Side Story

Krótko o postaci:

Opera napisana przez Waltera Plinge.

Książki powiązane z postacią: