Zobacz w galerii:

Miniatura budowanego na potrze...

Trollowy most w miniaturze...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Klutz

Krótko o postaci:

Golem pracujący w fabryce pikli. Na dorflowej liście golemów do wykupienia znalazł się na pierwszym miejscu.

Książki powiązane z postacią: