Nie dotykać!


przycisk końca świata

Staloskórka

Krótko o postaci:

Krasnolud, właściciel Krasnoludziej Piekarni Staloskórki („Chleb na ostro”). Nie lubił płacić podatków i udawało mu się to przez trzy lata.

Książki powiązane z postacią: