Nieupiększane Fakty

Krótko o postaci:

Tytuł broszury kościoła omniańskiego, kolportowanej między innymi przez funkcjonariusza Wizytuja.

Książki powiązane z postacią: