Nie dotykać!


przycisk końca świata

Ręcznikowe Osy

Krótko o postaci:

Pojawiły się dzięki istnieniu wolnej wiary podczas zniknięcia Wiedźmikołaja, a bezpośrednią przyczyną powołania ich do życia były słowa nadrektora Ridcully-ego: "Kiedyś duszki pilnowały, żeby ciasto na chleb urosło, a dzisiaj mamy stwory, które pożerają ołówki i skarpety, i pilnują, żeby nigdy pod ręką nie było czystego ręcznika, kiedy akurat jest potrzebny…".

Książki powiązane z postacią: