krulliańska iglicznia

Krótko o postaci:

Żółta ryba pływająca w ławicach. Myślak twierdzi, że jest spokrewniona z bananem.

Książki powiązane z postacią: