Nie dotykać!


przycisk końca świata

Jenkins

Krótko o postaci:

Handlarz i przemytnik, kapitan statku "Milka". Został zmuszony do przeprawienia Vimesa i jego oddziału do Klatchu i z powrotem.

Książki powiązane z postacią: